Vaderland is mensheid

Onder het begrip van Martí * “Vaderland is mensheid” vond met de Provinciale Delegatie van het ICAP (Cubaanse Instituut van Vriendschap) in Las Tunas de Tweede Ontmoeting “Martí en de menselijke Solidariteit” plaats, om hulde te brengen aan onze Nationale Held op zijn 161e geboortedag. Tientallen jonge Cubaanse en buitenlandse studenten, inwoners, professoren, specialisten, arbeiders en geleerden deden mee aan de ideologie van de Cubaanse apostel. De dochteronderneming van de Culturele Vereniging “José Martí” in onze provincie profiteerde van dit moment door mee te doen – gesponsord door deze delegatie van het ICAP – en de studie “Utilidad de la Virtud” te erkennen. Namens de president van de genoemde vereniging, Armando Hart Dávalos, wordt bijgedragen om de beste ethische en vaderlandslievende waarden te bevorderen op een consequente en betekenisvolle manier. Er was speciale aandacht voor het proefschrift over de belangrijke gedachtengang van Martí. Deze werd aangeboden door de wetenschappers José Ignacio Reyes González, Alberto Velázquez López en Nancy Rodríguez Pupo aan de aanwezigen.Ook jonge studenten, professoren, specialisten en managers presenteerden samenvattingen van de onderzoeken die zij hebben uitgevoerd over dit thema. De delegatie van het ICAP organiseerde deze dag om ideeën voor te stellen en acties te presenteren – gericht op een grotere eenheid van instellingen in dit gebied. Met het doel om zo door te kunnen gaan en het studeren te verdiepen in de geest van José Martí. Edelmis Leyva RiverónEspecialista en SolidaridadDelegación Las Tunas *) José Julián Martí Pérez (28 januari 1853 – 19 mei 1895) is een Cubaanse nationale held en een belangrijke schrijver in de Latijns-Amerikaanse literatuur. Vertaling: Erna Bosse

CELAC: Cubaans voorzitterschap succesvol afgesloten

Op 28 en 29 januari vond in Havana, op Cuba, de Tweede Top plaats van staatshoofden en regeringsleiders van de CELAC (Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten).Deze werd op 26 en 27 januari voorafgegaan door een ontmoeting van ministers van Buitenlandse Zaken. De CELAC wordt gevormd door 33 lidstaten, die tijdens de top overweldigend vertegenwoordigd waren. De opperbevelhebber van het Cubaanse leger, Raúl Castro Ruz, president van de Raad van State en Ministers van de Republiek Cuba, benadrukte in zijn slottoespraak de ernst en verantwoordelijkheid waarmee Cuba het voorzitterschap van de CELAC heeft uitgevoerd. Namens de regering en het hele Cubaanse volk bedankte hij alle aanwezigen voor de waardevolle steun die Cuba bij de uitvoering van het voorzitterschap heeft gekregen en hij bedankte hen voor hun deelname aan de “brede en diepe discussies deze dagen over de grootste zorgen van onze landen”. Hij zei ook: “De documenten die tijdens deze Tweede Top/Conferentie zijn aangenomen, hebben onze verplichting aan de waarden die hebben geleid tot de oprichting van de CELAC opnieuw bevestigd, evenals onze sterke overtuiging dat eenheid te midden van verscheidenheid en de Latijns-Amerikaanse en Caribische integratie de enige levensvatbare alternatieven zijn voor deze regio. We hebben belangrijke afspraken gemaakt over gezamenlijke, overstijgende onderwerpen, zoals het bevorderen van een ‘Zone van Vrede’ in de regio en de regels en voor schriften die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de intra- en extraregionale samenwerking tastbare gevolgen heeft voor onze hele gemeenschap.” Raúl Castro zei in zijn slotrede dat CELAC tijdens de Tweede Top “onder meer heeft herbevestigd dat de lidstaten onvoorwaardelijk de Doelen en Principes in het Handvest van de Verenigde Naties en het Internationaal Recht respecteren. Ook is opnieuw bekrachtigd dat om armoede te kunnen uitroeien het veranderen van de huidige wereldeconomie een voorwaarde is, evenals het bevorderen van solidariteit en samenwerking, en het eisen van het nakomen van de verplichtingen die zijn aangegaan met betrekking tot ontwikkelingssteun aan landen. De CELAC heeft ook het belang benadrukt van de permanente zelfbeschikking van staten over hun natuurlijke bronnen. Ons doel is de beste manieren te vinden om dat recht werkelijkheid te laten worden.”Hij voegde eraan toe: “We hebben ook onze vastberadenheid uitgesproken om samen te werken om de uitdagingen die de internationale situatie met zich meebrengt het hoofd te bieden en ons tot het uiterste in te spannen om gelijkheid en sociale inclusie te bevorderen en discriminatie, ongelijkheid, marginalisatie, schending … lees meer

WHO wijst op Cubaanse biotechnologische ontwikkeling in de strijd tegen kanker

De Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization- WHO) benadrukt de vooruitgang van Cuba in de ontwikkeling en de uitoefening van biotechgeneesmiddelen om kanker te behandelen, de tweede belangrijkste doodsoorzaak in het land na hart- en vaatziekten. Het enorme voordeel van deze investering in biotechnologie voor de gezondheidszorg uit zich in betaal bare geneesmiddelen om ziekten te bestrijden, waarvan de omvang exponentieel toeneemt in landen met lage en middeninkomens, zei Dr. Jose Luis Di Fabio, directeur van de WHO-vestiging op Cuba, de vertegenwoordiger van dit instituut van de Verenigde Naties, benadrukt dat op dit moment meer dan 90 producten worden onderzocht in meer dan 60 klinische proeven en het valt te verwachten dat deze aantallen nog hoger worden.In het kader van de Werelddag van de strijd tegen kanker, elke 4 februari, benadrukte de WHO dat het Ministerie van Volksgezondheid van het land in 2008 het eerste therapeutische vaccin registreerde voor gevorderde longkanker, Nimotuzumab, ontwikkeld door het Moleculair Immunologisch Centrum (CIM). Dit instituut is een van de meest vergevorderde centra op het gebied van de bio -technologie op Cuba en is gespecialiseerd in behandelingen en therapeutische vaccins tegen kanker. Nimotuzumab is een gehumaniseerd monoklonaal antilichaam dat bindt aan bepaalde moleculen die specifiek zijn in kankercellen. Het doel van dit monoklonale antilichaam is een eiwit dat ongecontroleerde groei en deling van cellen kan veroorzaken. Nu is het geneesmiddel onderwerp van klinische proeven in Japan en Europa, aldus de WHO. Begin 2013 werd een tweede Cubaans vaccin tegen hetzelfde type kanker gepatenteerd, Racotumomab. Ondanks de economische problemen handhaaft de regering van het eiland zijn politieke en financiële steun voor de biotechnologie. De WHO benadrukt dat op dit moment de biotechindustrie 1200 patenten heeft en farmaceutische producten en vaccins verkoopt in meer dan 50 landen. De export gaat omhoog en genereert honderden miljoenen dollars, zegt de WHO. De preventie, diagnostiek, behandeling en palliatieve zorg (symptoombestrijding, noot vertaler) voor mensen met kanker is mogelijk omdat Cuba een integraal zorg plan tegen ziektes heeft dat universele toegang verzekert tot alle niveaus van de gezondheidszorg, benadrukt de WHO. Een versterkt eerstelijns-gezondheidszorgsysteem maakt reguliere patiënten zorg en het in een vroeg stadium opsporen van gezondheidsproblemen mogelijk, voegt de WHO eraan toe. Wanneer wordt vermoed dat een persoon aan een tumor lijdt wordt deze doorverwezen naar gespecialiseerde centra om de diagnose te stellen voor een passende behandeling, benadrukt de organisatie van de Verenigde Naties. (Bron: Manifest, no 32, 16 jan 2014)

OPROEP: Meedoen aan de oproep van René González

Comité Internacional por la Libertad de los 5 Cubanos  Laten we meedoen aan de oproep van René González aan het Cubaanse volk: Cuba en de hele wereld is op 12 september versierd met gele lintjes. Om te herinneren dat het 15 jaar geleden is dat de vijf Cubanen gearresteerd werden, vraagt Held van de republiek Cuba, René González, aan zijn volk: draag allemaal op 12 september een geel lintje. En ik hoop dat alle bezoekers en buitenlandse correspondenten het zien dat heel Cuba op deze dag volhangt met gele lintjes; aan bomen, balkons, op kleding, op mensen, op mascottes. Op deze manier zegt Cuba tegen de hele wereld dat zij haar 4 landgenoten, die gevangen zijn in de Verenigde Staten, terug verwacht. Het gele lintje is een symbool voor het Noord-Amerikaanse volk. Het is gebaseerd op een liefdesliedje dat gaat over een gevangene die vrijgelaten is: “Tie a yellow ribbon round the old oak tree”. Het enige wat hij vraagt is dat zijn geliefde – als zij hem nog wil en op hem wacht – een geel lintje aan de boom hangt, zodat hij weet dat hij bij haar thuis kan komen. 15 jaar ten onrechte opgesloten 15 jaar wraaknemen op deze wandaad 15 jaar rechten verdedigen 15 jaar perverse manupulaties en geweld Ondanks deze 15 jaar voelen de Vijf geen haat of wrok. Alles wat zij van ons vragen is dat wij ervoor zorgen dat hun verhaal het Noord-Amerikaanse volk ter ore komt. Het Internationale Comité heeft ons – solidaire vrienden en comités in de hele wereld – opgeroepen om bij alle activiteiten in de VS, voor het Witte Huis, bij de ambassades en overal ter wereld, vanaf 5 september tot en met 6 oktober, met als hoogtepunt 12 september – gele lintjes te dragen en op te hangen. De families van de Vijf en het hele Cubaanse volk wachten op de terugkeer van hun “zonen”. Dat de stemmen voor de vrijlating van Gerardo, Ramón, Antonio y Fernando mogen opgaan in de hele wereld!!! Luister naar het liedje “Tie a yellow ribbon round the old oak tree” op youtube: http://youtu.be/LtLiglq5asQ

Brief aan mevrouw Michelle Obama

Las Tunas, Cuba, 5 juni 2013 55 jaar na de triomf van de Revolutie Aan: mevrouw Michelle Obama, echtgenote van president Barack Obama, First Lady van de Verenigde Staten: Eerbiedig richten wij ons tot u in uw hoedanigheid van moeder, echtgenote en advocate, kenner van de wetten van uw land. Tot u richten wij ons, aangezien u al ontelbaar veel werk hebt verricht, zowel in als buiten uw land ten behoeve van mindervaliden, achtergestelden, de hopelozen van de maatschappij, slachtoffers van de economische crisis.U bent op de hoogte van corrupte en onjuiste gerechtelijke beslissingen in uw land en ook van de aversie hiertegen.Wij, Cubaanse moeders, fysieke moeders en spirituele moeders van de vier helden die in de gevangenis in uw land verblijven; wij hebben het recht onze zonen op te eisen van een dergelijke criminele politiek; wij hebben bovendien de onontkoombare plicht om dit op de meest effectief mogelijke manier te doen. De dienst van onze gebroeders is niet alleen gunstig voor de bescherming van projecten en het slagen van de sociale revolutie, maar ook om de uitvoering van moordberamingen en terrorisme te voorkomen binnen de grenzen van de VS. Onze autoriteiten stellen de Noord-Amerikaanse autoriteiten op de hoogte van schendingen van mensenrechten (terrorisme) op Noord-Amerikaans grondgebied en dankzij deze verzamelde informatie – geventileerd via onze gebroeders – werden terroristische plannen tegen de president en andere bestuurders in de VS ontmanteld. Uw man, uw kinderen en uzelf hebben uw verblijf in het Witte Huis – in volle geestelijke en lichamelijke gezondheid – voor nog een regeerperiode mede te danken aan de vijf.Alleen een vrouw als u is in staat om uw Afro-Amerikaanse echtgenoot op een bekwame manier te steunen om zo een presidentschap in een land met een racistische achtergrond, geschiedenis en cultuur te kunnen winnen. Alleen u kunt uw man het onrecht laten begrijpen, die tegen onze gebroeders en zonen zijn gepleegd.Alleen u heeft de benodigde invloed – heel precies en direkt – om een diep verborgen gevoelige snaar te raken in het hart van de man Barack Obama.Weet u dat uw echtgenoot onze zonen onmiddellijk gratie kan verlenen en ze terug kan sturen naar hun vaderland en hun thuis? Mevrouw Michelle, wij doen een beroep op uw tederheid, uw liefheid en uw vrouw-zijn. Help ons onze zonen te bevrijden. Zoals uw echtgenoot de herverkiezing won mede dankzij veel stemmen van Spaans sprekenden, zo vragen wij hem deze Latijnse stemmen te belonen door de vijf vrij te laten, de vijf, die ons toch al toebehoren. Ondertekend,Cubaanse moeders, Tunerasen fysieke en spirituele moeders … lees meer

Brief aan Obama

Las Tunas, Cuba, 5 juni 2013 Aan: Barack Obama, President van de Verenigde Staten van Amerika Winnaar van de Nobelprijs voor Vrede Meneer de president, Ik schrijf u, en ik vrees tegelijkertijd dat dit bericht nooit onder uw aandacht komt. Er worden duizenden kaarten, brieven, telegrammen en brieven naar u verstuurd om u te vragen de vrijheid van de vijf helden van de republiek Cuba te gelasten, die hun onjuiste veroordeling in een Noord-Amerikaanse gevangenis uitzitten.Onlangs kwam René González in Cuba aan; de eerste van de vijf die zijn straf volbracht; een straf, uitgesproken door een beïnvloedbare rechter in een rechtbank in Miami, wat de terroristen “het beloofde land” vinden, dan wil zeggen, uw paradijs. Onze vijf gebroeders werden ten onrechte beschuldigd van het leiden van criminelen, die dadenhebben begaan van dergelijke aard tegen Cuba en tegen het volk van uw land. Ik geloof niet dat u de details negeert van dit proces, dat de justitie van de VS heeft bezoedeld. Ik geloof ook niet dat u tijd heeft besteed aan het uitzoeken hoeveel onze gebroeders daar hebben geleden – en hun familie hier – samen met het Cubaanse volk dat hen al meer dan 14 jaar steunt, zonder dat u een einde  maakt an zoveel wreedheid. De bewoners van deze planeet weten dat uw land de eerste nucleaire militaire mogendheid is en u de macht heeft een oorlog op te wekken, die de laatste zal zijn op deze aarde, omdat er daarna geen intelligent leven meer zal zijn op deze Aarde. Ook weten wij dat u kunt bijdragen aan het geluk van de mensen en aan het behoud van alles wat zij hebben opgebouwd gedurende duizenden jaren in alle continenten. U kunt, vanwege wat u betekent voor uw land en voor de internationale samenleving, op geen enkel moment in uw bestaan handelen zonder verantwoordelijkheid. En – hoe betreurenswaardig – heeft u de klachten genegeerd die plaats hebben gevonden in veel landen, ook in het uwe, waar advocaten en waardige burgers onze landgenoten hebben verdedigd. René Gonzáles heeft verklaard dat zolang Gerardo, Antonio, Fernando en Ramón in de gevangenis zitten en niet naar Cuba terugkeren, hij zich ook niet vrij voelt. Dus, de strijd zet zich voort. Ik wil benadrukken dat er, onafhankelijk van de overweging van René González, wiens politieke standpunt ik deel, vier ooggetuigen in de VS verblijven: de vier genoemden. Maar nee, meneer de president, het blijven er vijf, want u bent de vijfde in deze zaak; gevangene in het Witte Huis of in … lees meer

We moeten bereiken dat het volk van de Verenigde Staten het verhaal kent van de zaak van De Vijf

De Tweede Vijfdaagse voor de vijf helden van Cuba – van 1 tot 5 juni 2013 – in Washington DC, draagt bij aan het verspreiden van het verhaal en de waarheid over de zaak van de Cubaanse antiterroristische gevangenen in de VS; al meer dan 15 jaar gevangen. Dit wordt benadrukt door Irma Sehwerert, moeder van de Cubaanse held René González.In een interview met de krant Escambray gaf Sehwerert aan dat de organisatoren van deze Vijfdaagse hard werken aan het realiseren van de voorstellen. “ Wij weten dat veel persoonlijkheden (Ángela Davis, Danny Glover, Dolores Huerta, Ignacio Ramonet…) hier aanwezig zullen zijn en op deze manier zullen wij gaan bereiken dat het Amerikaanse volk de waarheid van de deze zaak zal kennen”, verklaarde ze.De moeder van René González verklaarde de internationale stilte rondom de begane onrechtmatigheden tegen Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Fernando González, Antonio Guerrero en zijn zoon: “De massamedia zetten zich niet in voor goede doelen, zij zijn een monopoly van de rijken om het systeem te beschermen. Wíj zijn degenen die het moeten doen, van persoon tot persoon. En wij blijven volhouden totdat het volk de waarheid kent.”Irma gaf de noodzaak aan om alle mogelijke alternatieve media af te lopen, om de Amerikaanse maatschappij te overtuigen van de willikeurige handelingen tegen de Cubanen.De moeder van René González bekende tegelijkertijd het handelen van de Nationale en Internationale Comitées voor de vrijlating van de vijf in de VS: “Die houding kan nergens mee vergeleken worden; men heeft zich bezig gehouden met de zaak van de vijf op een ongeïnteresseerde manier, zo ongeloofwaardig. Wij zijn er trots op dat er ook andere mensen zijn in dit land. Dankzij hen hebben we iets bereikt, dankzij hen is er deze activiteit in Washington. Georganiseerd door het Internationale Comité voor de vrijlating van de vijf Cubanen, onder auspiciën van het Instituut voor Politieke Opleidingen (IPS) én gedragen door meer dan 50 organisaties en personen, is de Tweede Vijfdaagse in Washington DC voor de vijf het antwoord op de vermaning van november 2012 gedurende de 8e Samenspraak voor de vrijlating van de vijf en tegen het ontwikkelde terrorisme in Holguín, Cuba. Volgens een bericht van het hierboven genoemde internationale comité, komen bekende intellectuelen, schrijvers, artiesten, leden van de vakbeweging, religieuze leiders, advocaten en vrienden van de solidariteit in het algemeen bij elkaar in Washingon DC om bewust te worden van de zaak van de vijf en om president Barack Obama om een humanitaire oplossing te vragen om deze mannen terug naar hun vaderland sturen. (Vertaling uit het Spaans: Erna Bosse)  

Doorbraak Cuban 5 : René Gonzalez is vrij

René González was de eerste van de vijf die op 7 oktober 2011 vrijkwam, na het volledig uitzitten van zijn straf. Omdat hij ook de Amerikaanse nationaliteit moest hij echter nog drie jaar in de VS verblijven, zogenaamd in het kader van een herintegratieprogramma in de maatschappij. Dat betekende dat René, die geen enkele intentie heeft om verder in de VS te blijven, nog drie extra jaar van zijn familie werd gescheiden.  Zijn vrouw is al die tijd en tot op heden een inreisvisum in de VS geweigerd.De rechter ging niet in op een eerdere aanvraag om René definitief naar Cuba te laten vertrekken. Hij kreeg vorig jaar wel toestemming om twee weken naar Cuba te reizen om zijn stervende broer te bezoeken en op 12 april om de afscheidsdienst bij te wonen van zijn op 1 april overleden vader.Op 3 mei besloot de rechter uiteindelijk in te gaan op een nieuwe vraag van René’s advocaat. Mits hij afziet van zijn VS-nationaliteit – zoals hij zelf had aangeboden –  kan René González voorgoed op Cuba blijven.Voorlopig blijven de overige vier Cubanen, Fernando González, Antonio Guerrero, Ramon Labañino en Gerardo Hernández opgesloten in de VS.  De zaak van Gerardo is de meest schrijnende. Hij kreeg twee maal levenslang plus vijftien jaar!  Ook zijn vrouw Adriana Pérez krijgt geen inreisvisum van de VS om haar man te bezoeken. Amnesty International riep de VS in 2010 op om, op basis van een uitgebreid rapport, de zaak op te lossen en de wereldwijd aangevochten gevangenisstraffen van de Cuban Five op te schorten.

Jonge muzikanten uit Cuba en Québec (Canada) in concert voor solidariteit

Met een concert, gegeven door studenten van de scholen voor de kunst La Seigneurie uit Québec en El Cucalambé uit Las Tunas, werd op donderdag 4 april een culturele uitwisseling tussen Canada en Cuba officieel afgesloten. Met een speciaal voor de gelegenheid gevormd groot orkest vertolkten de studenten een scala aan klassieke werken. Ook werd aan het concert meegewerkt door een koor en dans- en balletstudenten. Een en ander vond plaats in het kader van de 51e verjaardag van de Stichting van de Vereniging van Jonge Communisten, de 52e verjaardag van de Organisatie van pioniers José Martí en de 25e verjaardag van El Cucalambé. ‘Het doel van het project is een culturele uitwisseling cultuur, ervaring opdoen met een professionele voorbereiding en het geven van een kans om Cuba te leren kennen zoals het echt is’, zei Pierre Boucher, één van de uitgenodigde docenten. Het concert werd mede opgedragen aan de Vijf van Cuba.‘Het kunstonderwijs op het eiland’, voegde Boucher hieraan toe, ‘heeft een hoog niveau, omdat het erin slaagt techniek, talent en interesse samen te voegen, terwijl de autochtone waarden behouden blijven’. Audray Bouchard, die zijn reisjes naar Las Tunas al begon toen hij nog student was en nu meekwam als docent, prijst de educatieve waarde van een dergelijke ervaring, die bovendien het algemene karakter van taal van de kunst en in het bijzonder van de muziek, laat zien.De leerlingen en leraren uit Québec organiseerden uitstapjes naar musea, historische plekken en plaatselijke gemeenschappen.Het uitwisselingsprogramma tussen de twee bestaat sinds 2008 en omvat de voorbereiding door de docenten, donatie van muziekinstrumenten en festiviteiten en festivals in Québec.