CELAC: Cubaans voorzitterschap succesvol afgesloten

Op 28 en 29 januari vond in Havana, op Cuba, de Tweede Top plaats van staatshoofden en regeringsleiders van de CELAC (Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten).
Deze werd op 26 en 27 januari voorafgegaan door een ontmoeting van ministers van Buitenlandse Zaken. De CELAC wordt gevormd door 33 lidstaten, die tijdens de top overweldigend vertegenwoordigd waren.
De opperbevelhebber van het Cubaanse leger, Raúl Castro Ruz, president van de Raad van State en Ministers van de Republiek Cuba, benadrukte in zijn slottoespraak de ernst en verantwoordelijkheid waarmee Cuba het voorzitterschap van de CELAC heeft uitgevoerd. Namens de regering en het hele Cubaanse volk bedankte hij alle aanwezigen voor de waardevolle steun die Cuba bij de uitvoering van het voorzitterschap heeft gekregen en hij bedankte hen voor hun deelname aan de “brede en diepe discussies deze dagen over de grootste zorgen van onze landen”. Hij zei ook: “De documenten die tijdens deze Tweede Top/Conferentie zijn aangenomen, hebben onze verplichting aan de waarden die hebben geleid tot de oprichting van de CELAC opnieuw bevestigd, evenals onze sterke overtuiging dat eenheid te midden van verscheidenheid en de Latijns-Amerikaanse en Caribische integratie de enige levensvatbare alternatieven zijn voor deze regio. We hebben belangrijke afspraken gemaakt over gezamenlijke, overstijgende onderwerpen, zoals het bevorderen van een ‘Zone van Vrede’ in de regio en de regels en voor schriften die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de intra- en extraregionale samenwerking tastbare gevolgen heeft voor onze hele gemeenschap.” Raúl Castro zei in zijn slotrede dat CELAC tijdens de Tweede Top “onder meer heeft herbevestigd dat de lidstaten onvoorwaardelijk de Doelen en Principes in het Handvest van de Verenigde Naties en het Internationaal Recht respecteren. Ook is opnieuw bekrachtigd dat om armoede te kunnen uitroeien het veranderen van de huidige wereldeconomie een voorwaarde is, evenals het bevorderen van solidariteit en samenwerking, en het eisen van het nakomen van de verplichtingen die zijn aangegaan met betrekking tot ontwikkelingssteun aan landen. De CELAC heeft ook het belang benadrukt van de permanente zelfbeschikking van staten over hun natuurlijke bronnen. Ons doel is de beste manieren te vinden om dat recht werkelijkheid te laten worden.”
Hij voegde eraan toe: “We hebben ook onze vastberadenheid uitgesproken om samen te werken om de uitdagingen die de internationale situatie met zich meebrengt het hoofd te bieden en ons tot het uiterste in te spannen om gelijkheid en sociale inclusie te bevorderen en discriminatie, ongelijkheid, marginalisatie, schending van de mensenrechten en inbreuk op de rechtsstaat uit te bannen”.
Namens Cuba zei Raúl Castro dat zijn land hard zal blijven meewerken in de CELAC om het proces van consolidatie van die organisatie te bevorderen. Cuba droeg het tijdelijk voorzitterschap van de CELAC over aan de president van Costa Rica, Laura Chinchilla, die Cuba bedankte en beloofde zich tijdens haar voorzitterschap te blijven inzetten voor de doelen van de organisatie.
Terugkijkend kunnen we zeggen dat deze historische en succesvolle gebeurtenis opnieuw de wens voor vrede, respect en integratie heeft getoond van de volkeren van Latijns-Amerika en de Cariben.
De Top kende ook zeer emotionele momenten, tijdens het eerbetoon aan de overleden Venezolaanse president Hugo Chávez Frias, een van de oprichters van de CELAC, en de herinneringen aan de ontmoetingen van Fidel Castro Ruz met vele van de aanwezige staatshoofden en regeringsleiders.

3 februari 2014

Zelmys Maria Dominguez Cortin
Ambassadeur van de Cubaanse Republiek in Nederland

Vertaling J. Bernaven

(Manifest 2, 2014)

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.