Moord op Che Guevara, 8 oktober 1967

CUBA – CIRCA 1996: Alberto Korda and Che Guevara in Cuba in 1996. (Photo by Francois ANCELLET/Gamma-Rapho via Getty Images)

Op 8 oktober 1967 stierf Ernesto Che Guevara in de strijd; vandaag brengen we hulde aan het voorbeeld van zijn leven als revolutionair en internationalist.

In de historische toespraak van Che Guevara voor de VN op 11 december 1964 gaf Che lessen over soevereiniteit, anti-imperialisme, anti-kolonialisme en het vreedzaam samenleven van volkeren. 

Hieronder staan 10 zinnen die de geldigheid van de erfenis van Che’s ideeën weergeven:

1. “Het laatste uur van het kolonialisme heeft al geklonken en miljoenen inwoners van Afrika, Azië en Latijns-Amerika staan op om een nieuw leven tegemoet te treden en hun onbeperkt recht op zelfbeschikking en onafhankelijke ontwikkeling van hun naties op te leggen.

2. “Alle staten moeten vreedzaam naast elkaar kunnen bestaan, ongeacht hun omvang, de historische betrekkingen die hen in het verleden met elkaar hebben verbonden en de problemen die zich op een bepaald moment tussen sommige staten kunnen voordoen”.

3. “Jarenlang hebben de Amerikanen geprobeerd om van Puerto Rico een spiegel van de hybride cultuur te maken; het spreekt Spaans met verbuigingen in het Engels, het spreekt Spaans met scharnieren op zijn rug om te buigen voor de Yankee soldaat.

4. “Onze vrije ogen staan vandaag open voor nieuwe horizonten en zijn in staat om te zien wat onze toestand als koloniale slaven ons gisteren heeft belet te zien; dat de “westerse beschaving” onder haar kleurrijke façade een beeld van hyena’s en jakhalzen verbergt.

5. “Wij spreken onze instemming uit met een algemene en volledige ontwapening; wij pleiten bovendien voor de totale vernietiging van thermonucleaire apparaten. Er zijn nieuwe atoommachten in de wereld; de mogelijkheden van een confrontatie groeien.”

6. “De territoriale integriteit van de naties moet worden gerespecteerd en de gewapende arm van het imperialisme moet worden gestopt, niet minder gevaarlijk omdat deze alleen conventionele wapens gebruikt.

7. “Onlangs heeft de regering van de Verenigde Staten ook de verkoop van geneesmiddelen aan Cuba verboden, waardoor het masker van het humanisme waarmee zij het agressieve karakter van de blokkade tegen het Cubaanse volk probeerde te verbergen, voor eens en altijd is verdwenen.

8. “Zolang de economisch afhankelijke volkeren zich niet bevrijden van de kapitalistische markten en in een stevig blok met de socialistische landen onze betrekkingen tussen de uitbuiters en de uitgebuitenen opdringen, zal er geen sprake zijn van een solide economische ontwikkeling.

9. “De Verenigde Staten komen wel tussenbeide; zij hebben dat historisch gezien in Amerika gedaan. Cuba kent deze waarheid al sinds het einde van de vorige eeuw, maar ook Colombia, Venezuela, Nicaragua en Midden-Amerika in het algemeen, Mexico, Haïti en Santo Domingo kennen haar.

10. “De dag zal komen waarop deze Vergadering nog volwassener zal worden en van de Amerikaanse regering garanties zal eisen voor het leven van de zwarte en Latijns-Amerikaanse bevolking die in dit land leeft, voor het merendeel Amerikanen van oorsprong of adoptie”.

Ingezonden berichten: Heden en Verleden…

Cuba, een eiland waar muziek in zit

Marktkoopman Willem Veldhoven (Haarlemmerplein, Nieuwmarkt) is eindelijk weer terug van weggeweest. Hij schrijft ons het volgende:

Beste mensen,

Het is gelukt om de twaalf instrumenten (accordeons, trompetten en gitaren) bij de Mariachi Groep in Las Tunas te brengen. Eerst werden ze door de douane in Varadero in beslag genomen. Want wat moet jij in godsnaam met twaalf instrumenten…? vroegen zij zich af. Maar later kregen we met de directeur van de Mariachi, Luis Benitez Deyva, de instrumenten alsnog allemaal terug. In januari namen we in studio Radio Victoria een nieuwe CD op: Para todo el Ano (betekent: het hele jaar door). Op deze nieuwe CD speelt de groep al op de nieuwe instrumenten. De CD is nu op de Boerenmarkt te koop voor slechts tien euro (Nieuwmarkt op zaterdag, Haarlemmerplein op woensdag). Op You Tube, onder “Mariachi las Tunas” kunt u een filmpje bewonderen. We zijn erg blij met deze nieuwe CD en willen in 2009/2010 een Nederlandse en Belgische tour organiseren met de groep. U kunt al boeken: wvcuba@hotmail.com en www.holandaprocuba.nl.

Wat betreft de hulp aan slachtoffers van de cycloon Ike: hiervoor is slechts 350 euro binnen gekomen, maar met dit bedrag kunnen we drie families in Las Tunas steunen met materiaalkosten voor reparatie aan hun woningen. De actie loopt door, want alle beetjes helpen. Elke gift is welkom (bankrekening: zie onder).

foto: Reinout

Met vriendelijke groet,

Willem Veldhoven

 

SNS Bankrek. 96.61.02.363, t.a.v.: Stichting Holanda Pro Cuba (KvK Leiden, nr. 41170058).

Willem staat op de Boerenmarkt (wo., Haarlemmerplein) en Nieuwmarkt (za.).

Zie ook: Mokum Markt Metropool nrs. 4 (okt. 2008) en 6 (maart 2009).