Piepers voor Cuba, nogmaals

Geachte Directie.

Ik kwam op dit idee toen ik een boze boerin aardappels zag weg gooien.
Ik ben aan het onderzoeken of er van deze overschotten, of daar geen aardappel meel van
gemaakt kan worden, is voor transport naar Cuba toe, veel economischer .
Kijk op google:” boze boerin stoort aardappels voor supperketen Deen,” uit protest dat
Deen, de supermarkt keten, liegt over dat er geen aardappels zijn, uit Holland en Deen importeert het nu nu wel met boten en vliegtuigen, aardappels, uit Israël.

Het is een schande dat hier aardappels als veevoer voor een paar cent
worden gedumpt, terwijl miljoenen mensen in armoede leven en de supermarkt Deen, met
Vliegtuigen vol, aardappels uit Israël importeren en hier de Hollandse boeren laten stikken.
Ik ben aan het onderzoeken of er van de overschot aan aardappels, of daar aardappel bloem of meel van gemaakt kan worden.
Dit is economischer voor transport naar Cuba en naar andere, arme landen.
Nu worden zelfs bergen, tonnen aardappels vernietigt omdat het ook niet meer als veevoer
weg kan.

Vorige week zag ik op televisie, hoe een terechte boze boerin, met haar trekker,
Aardappels stortte voor de supermarkt van Deen.
In de supermarkt lagen aardappels uit Israël en tegen de klanten werd gezegd dat er
geen Hollandse aardappels meer zijn.

Het verhaal en drama is bekend:
De schuren van de boeren zitten vol, want de friet fabrieken liggen stil.
Ik zag ook dat de aardappels nu voor een paar cent, als vee voer, wordt gedumpt.

In grote delen van de wereld, zelfs hier in Europa en Nederland, is armoede.
Kan er met de aardappels niet iets nuttigs worden gedaan?
Bijvoorbeeld Aardappel poeder of puree of meel ?

Ik ben al 25 jaar betrokken bij Cuba en ook daar is er een groot economisch
Probleem in de Voeding.
Dit probleem wordt veroorzaakt door de al 60 jaar durende economische blokkade
Van Amerika en nu door Trump nog veel erger geworden?

Voorbeeld:
In voorgaande jaren kwamen er 800.000 Amerikaanse toeristen naar Cuba, sinds
Trump aan de macht is, mag er vanuit Amerika, geen toerist meer naar Cuba.
Zelf cruise schepen moesten voor de kust van Havana omdraaien en mochten niet
Havana aan doen.

Toen ik de beelden zag van een boze boerin, dacht ik onmiddellijk om daar iets
mee te doen. ”Pipers voor Cuba”, in welke vorm dan ook en niet alleen voor
Cuba, er zijn genoeg plekken in de wereld, die hier mee geholpen kunnen worden en
voor de Hollandse boer kan er dan misschien een betere prijs betaald
worden dan twee cent voor een kilo veevoer.

Graag breng ik dit idee onder uw aandacht, en hoop op uw steun.
Hartelijke groet,
Willem Veldhoven
Zie ook onze website: www.holandaprocuba.nl
06-50994645

Piepers voor Cuba

21 mei 2020 t.a.v. Directie LTO Nederland.

Geachte Directie van LTO Nederland.

Het is een schande dat hier aardappels als veevoer voor een paar cent
worden gedumpt, terwijl miljoenen mensen in armoede leven en de supermarkt Deen, met
Vliegtuigen vol, aardappels uit Israël importeren en hier de Hollandse boeren laten stikken.
Ik ben aan het onderzoeken of er van de overschot aan aardappels, of daar aardappel bloem of meel van gemaakt kan worden.
Dit is economischer voor transport naar Cuba en naar andere, arme landen.
Nu worden zelfs bergen, tonnen aardappels vernietigt omdat het ook niet meer als veevoer
weg kan.

Goede avond, (directie van de LTO Nederland).

Vorige week zag ik op televisie, hoe een terechte boze boerin, met haar trekker,
Aardappels stortte voor de supermarkt van Deen.
In de supermarkt lagen aardappels uit Israël en tegen de klanten werd gezegd dat er
geen Hollandse aardappels meer zijn.

Het verhaal en drama is bekend:
De schuren van de boeren zitten vol, want de friet fabrieken liggen stil.
Ik zag ook dat de aardappels nu voor een paar cent, als vee voer, wordt gedumpt.

In grote delen van de wereld, zelfs hier in Europa en Nederland, is armoede.
Kan er met de aardappels niet iets nuttigs worden gedaan?
Bijvoorbeeld Aardappel poeder of puree?

Ik ben al 25 jaar betrokken bij Cuba en ook daar is er een groot economisch
Probleem in de Voeding.
Dit probleem wordt veroorzaakt door de al 60 jaar durende economische blokkade
Van Amerika en nu door Trump nog veel erger geworden?

Voorbeeld:
In voorgaande jaren kwamen er 800.000 Amerikaanse toeristen naar Cuba, sinds
Trump aan de macht is, mag er vanuit Amerika, geen toerist meer naar Cuba.
Zelf cruise schepen moesten voor de kust van Havana omdraaien en mochten niet
Havana aan doen.

Toen ik de beelden zag van een boze boerin, dacht ik onmiddellijk om daar iets
mee te doen. ”Pipers voor Cuba”, in welke vorm dan ook en niet alleen voor
Cuba, er zijn genoeg plekken in de wereld, die hier mee geholpen kunnen worden en
voor de Hollandse boer kan er dan misschien een betere prijs betaald
worden dan twee cent voor een kilo veevoer.

Graag breng ik dit idee onder uw aandacht .
Hartelijke groet,
Willem Veldhoven
Zie ook onze website: www.holandaprocuba.nl
06-50994645

Nieuwe Documentaire “Huisvesting op Cuba en Huisvesting in Holland

Onderwerp: FW: Huisvesting in Cuba & Huisvesting in Holland. 30  november 2018 .

 Aan  Diverse Omroepen en Belangstellenden,
Dit is mijn nieuwe film plan voor december, januari en februari om op Cuba te gaan filmen.
Thema: 1) Huisvesting op Cuba is Bouwen voor de mensen.
               2) Huisvesting in Holland is : Niet bouwen voor de mensen, maar bouwen voor Speculanten en Het Kapitaal.
Deze documentaire van p/m 45 minuten gaat over hoe men
op Cuba, met  huisvesting en bouwen wordt omgegaan en gewerkt.
en hoe dit in Holland gaat.
Huisvesting en bouwen op Cuba:
In Cuba gaat men uit gaat van de behoefte van de mensen en
er wordt daadwerkelijk Duurzaam en Betaalbaar gebouwd Voor de Mensen.
-Er wordt voor 90 % niet hoger dan vier etages gebouwd .
-Los staande huizen, loodsen, e.d. hebben allemaal een orkaan vast dak van minimaal 15 cm bewapend beton.
-Er wordt rekening gehouden met veel groen en speel ruimte tussen de huizen.
-ect ect ect.
Huisvesting en Bouwen in Holland:
In Holland is al jaren een gigantisch te kort aan betaalbare huisvesting.
Als er al gebouwd wordt dan is dit voor rijke mensen, niet voor
mensen met een nominaal inkomen.
Huizen worden gebouwd DOOR  speculanten en VOOR speculanten en Het Kapitaal.
Nooit voor de behoeften van gewone mensen.
De koop of huur staat nooit meer in verhouding met wat de bouw
heeft gekost.
Mensen worden gedwongen om steeds hogere huren te betalen, terwijl
er geen steen bij komt.
In  Amsterdam stijgen de koopwoningen de pan uit, gaan de huren omhoog, alleen nog weg gelegd voor zeer welgestelden.
De Amsterdammers vluchten hun stad uit omdat het niet meer te betalen is.
Huizen worden niet gebouwd omdat het een recht is om betaalbaar te kunnen
wonen en om het woongenot, maar om er zo veel mogelijk aan te verdienen, door hen die
er nooit zelf in zullen gaan wonen, want ze hebben al een grote woning en willen
er zo veel mogelijk aan verdienen.( Winst Maximalisatie).
Er wordt nooit naar de behoefte van mensen gekeken en naar het  recht  om betaalbaar te kunnen wonen.
Meer dan de  helft van het loon van veel mensen gaat naar de huisbazen, project ontwikkelaars,
en valse woningbouw verenigingen e.d.
Huizen worden slecht gebouwd, veel hoogbouw (Bijlmermeer) en doordat het heel
duur wonen is komen veel mensen snel in geld problemen,
met alle gevolgen van dien.
Deurwaarders,incasso’s,dakloos, e.d. waardoor de maandelijkse woon-lasten
nog hoger worden en men geen uitzicht meer heeft en
uiteindelijk  ziet men het niet meer zitten en men naar de bovenste verdieping gaat,
om er vanaf te springen. ( o.a. in de Bijlmer,)
Ik woon zelf goedkoop in een Caravan van 4 bij 11 meter, met alles er in.
De Camping beheerde is een Sociale Beheerder en is er voor zijn Gasten/Bewoners.
Niet om zoveel mogelijk aan de verhuur van de grond, te verdienen.
Mocht u interesse hebben en voor 1000 euro (duizend euro of een deel hiervan ) deel willen nemen in deze productie, met het recht op het uitzenden van de documentaire, dan hoor ik
dat graag.
P.S  Donatie voor kleinschalige  projecten op Cuba, zijn van
harte welkom op rekening nr: NL 24 snsb 0966 1023 63 t.n.v. Stichting Holanda Pro Cuba.
Kamer van Koophandel: nr 41170058
Sedert 25-7-1997.
Vriendelijke groet,
Willem Veldhoven
06-50994645

De nabije toekomst, november 2018

20181123_112406In december gaat voorzitter Willem Veldhoven naar Cuba met elf instrumenten.
De instrumenten worden aan de kinderen in Las Tunas uitgeleend en blijven
van stichting Holanda Pro Cuba, dit om de verkoop hiervan te voorkomen.(Project Presta,
is uitlenen.
Tevens brengen we naar Carlito, (Trompettist zonder arm) microfoons en audio apparaat
voor zijn studio aan huis, om er cd’s mee op te nemen voor anderen.
en een Lap Top naar Adaberto, directeur van de Mariachi kinderen groep in Las Tunas.
De documentaire Heperprot-P en Bouwen in Cuba, gaan we in diverse bioscopen op
Cuba draaien.
In het nieuwe jaar beginnen we aan een nieuwe documentaire: Huisvesting en bouwen( bouwen voor de mensen) op Cuba en Huisvesting en bouwen in Holland (bouwen voor speculanten en Het Kapitaal).
zie info over dit onderwerp in bijlage Huisvesting.

De instrumenten zijn geschonken door Marjolein Meijers en Walter Kuipers. (Ex Berini’s) en
van vele kennissen van hen.
info Marjolein voor boekingen: marjoleinmeijers@gmail.com
De instrumenten gaan naar Het Mariachi kinderen project in Las Tunas, waar Cubaanse kinderen
al vier jaar prachtige Mariachi liederen zingen en ze willen zich nu ook zelf
gaan begeleiden.

Cuba’s farmaceutische industrie breidt fors uit

Lilliam Riera

 

heberprot-poster_webIn 2013, net een jaar na haar oprichting is Cuba’s Biotechno­logische en Farmaceutische Industrie Groep (BioCubaFarma) met verkopen van meer dan 680 miljoen dollar de voornaamste expor­teur van het land geworden.

Sinds de oprichting van BioCubaFarma kan Cuba’s biotechnologi­sche en farma­ceutische industrie zich steeds beter in de regio positioneren. Het bedrijf heeft toestemming gekregen om joint ventures aan te gaan met buitenlandse hoogwaardige technolo­giebedrijven en om productiefaciliteiten te bouwen in de Speciale Ontwikkelingszone in Mariel (de ZEDM), ten westen van Havana.

Het moet gezegd worden dat dit succes het gevolg is van een visie die vele jaren geleden uitgedrukt werd door de histori­sche leider van de Cubaanse Revolutie, Fidel Castro, en van de voortdurende inspanningen van een onder­ontwikkeld land dat al meer dan vijftig jaar onderworpen wordt aan een strikte blok­kade door de Verenigde Staten. Ondanks alle obstakels beschikt Cuba nu over een biotechnologische industrie die kan wedijve­ren met die van de ontwikkelde landen.

 

In het prestigieuze Britse tijdschrift Nature werd de Cubaanse biotechnolo­gie omschreven als de beste in de derde wereld. Ze ontwikkelt unieke pro­ducten die internationaal belangrijk en succesvol zijn. De productievergro­ting van merkloze niet-gepatenteerde medi­cijnen heeft de Cubaanse bedrijven veel concurrerender gemaakt, zei Dr. José Luis Fernández Yero, de onderdi­recteur van Bio­CubaFarma in een interview met Granma Inter­national.

BioCubaFarma werd op 27 november 2012 per decreet (nr. 307) opgericht en goedgekeurd door de ministerraad. Het bedrijf bestaat uit een centraal managementsorgaan en 38 productiefa­ciliteiten, distributeurs en dienstver­leners die gesitueerd zijn nabij het staatsbedrijf QUIMEFA, in de technolo­giezone van Havana-West. Dr. Fernández verklaarde dat het de missie van BioCubaFarma is om een ondernemingssysteem op te zetten dat in staat is om belangrijke hoeveelhe­den medicijnen en apparatuur te produce­ren en om hoogwaardige technologi­sche dienstverlening te verstrekken. Zodoende wil het bedrijf de gezondheid van de Cu­baanse bevolking verbeteren en tegelij­ker­tijd goederen en diensten exporteren.

Volgens Dr. Fernández produceert BioCubaFarma 1099 producten waaronder merkloze geneesmiddelen en andere medicamenten die ontwikkeld werden door de Cubaanse biotechnologie. Hiervan worden er 592 gedistribueerd als onder­deel van de standaardin­ventaris van 888 basismedicamenten in het Cubaanse gezond­heidszorgsysteem. Hij voegde eraan toe dat nog meer dan 100 biotech­nologische producten in ontwikkeling zijn, naast verschillende medische instrumenten. Het doel is om vroege diagnoses, preventie en niet-operatieve behandelingen te bevorde­ren, evenals een effectieve controle op stofwisse­lingsziektes zoals hoge bloed­druk en diabetes en chronische ziekten als kanker, de voor­naamste doodsoorzaak in tien van de zestien Cubaanse provin­cies.

Van de geproduceerde biofarmaceutica zijn er volgens Dr. Fernández een aantal uniek in de wereld, zoals Heberprot-P dat de genezing van voetzweren bij diabetes bevordert, waardoor het aantal amputaties afneemt. De Wereld­organisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) kende het product in april 2011 een gouden medaille toe. In deze categorie unieke producten vallen tevens verschillende monoclonale antistoffen, medicamenten voor de behandeling van vergevorderde longkanker ((RACOTUMOMAB en CIMAVAX-EGF) en de SUMA-diagnoseapparatuur die een sleu­telrol speelt in de acht voornaamste gezondheidszorgprogramma’s. Het bedrijf onderhoudt nauwe banden met het ministerie van Volksgezondheid waardoor gegarandeerd wordt dat alle ontwik­kelde medicamenten en apparatuur beschikbaar zijn in de alge­mene en gratis gezondheidszorg.

Dr. Fernández stelde dat de verkopen van het bedrijf in het eerste jaar, in 2013 al de 686 miljoen dollar passeerden, waarmee BioCubaFarma Cuba’s groot­ste exporteur van goederen en diensten is. De producten werden ver­kocht aan meer dan vijftig voornamelijk Latijns-Amerikaanse landen, met Venezuela en Brazilië als grootste afzetmarkt. Ook China, Turkije en Viet­nam deden aanzienlijke aankopen. In 2013 was de vraag naar Heberprot-P, het belangrijkste exportproduct van de biofarmaceutische industrie sinds 2009 het grootst, naast recombinante humane erytropoëtine dat gebruikt wordt om bloedarmoede als gevolg van nierfalen te bestrijden en aidspatiënten te behandelen. Ook bestralingsap­paratuur en de SUMA-technologie werd volop geëxporteerd.

 

Andere belangrijke exportproducten zijn onder meer het vaccin Heberpenta met zijn vijfvoudige werking tegen difterie, tetanus, kinkhoest, hepatitis B en influenza B, PPG dat ge­bruikt wordt ter voorkoming en behandeling van hart- en vaat­ziekte (gouden medaille van de WIPO sinds 1996) en glucoseme­ters en sensoren om de bloedsuikerspiegel te meten.

Het nieuwe samengebalde bedrijf omvat tien internationale handelsbedrijven waarvan er één, FARMACUBA verantwoordelijk is voor de distributie van de merkloze, niet-gepatenteerde pro­ducten. De andere negen richten zich op de verkoop van biofar­maceutica en medische technologie. Dr. Fernández ver­klaar­de dat vier van deze tien distributeurs (Heber Biotec S.A., FARMACUBA, CIMAB S.A. and TECNOSUMA S.A.) vorig jaar voor 94 procent bijdroegen aan Cuba’s export. Momenteel werken ze in drie joint ventures samen met bui­ten­landse ondernemingen. Daarnaast zijn er tientallen samen­wer­kingsovereen­komsten met partijen in Europa, Azië, Afrika en Latijns-Ame­rika om experi­menten op te zetten en de verkoop van producten te vereenvou­digen.

Een heel bijzondere samenwerking is opgezet met Brazilië, onder meer dank­zij het ondertekenen van drie contracten voor de uitwisseling van technolo­gieën en voor het opzetten van een fabriek in Rio de Janeiro met behulp van Cubaanse specialis­ten. Hier zullen recombinante humane erytropoëtine, inter­fero­nen ter bestrijding van chronische hepatitis B en C en andere biotech­nologische producten vervaardigd worden.

Een nieuwe fase in de Braziliaans-Cubaanse samenwerking begon in januari met het bezoek van president Dilma Rousseff aan Havana. Ze nam deel aan de top van de Gemeenschap van La­tijns-Amerikaanse en Caraïbische Staten en stelde samen met president Raúl Castro het eerste deel van de containerter­minal van Mariel officieel in bedrijf. Ook is in het opzetten van joint ventu­res met productiefacilitei­ten in de Speciale Ontwikkelingszone voor­zien, met behulp van Cubaanse technologie en Braziliaans kapitaal om nieuwe farma­ceutica die in beide landen ontwikkeld wordt te produceren, om tege­moet te komen aan de behoeften van het eigen gezondheids­zorgsysteem en om gezamenlijk de export te bevorderen.

 

Dr. Fernández benadrukte ook de samenwerking met China, waar twee van Bio­CubaFarma’s buitenlandse joint ventures gelokali­seerd zijn. Er zal nog een nieuwe dimensie aan deze relatie toegevoegd worden als China gaat investe­ren in faciliteiten in de Speciale Ontwikkelingszone, met als doel de uitbreiding van de verkoop van Chinese producten in heel Latijns-Ameri­ka.

Hij herhaalde dat de Speciale Ontwikkelingszone van Mariel grote mogelijk­heden biedt voor buitenlandse investeerders om samen te werken met BioCu-   b­aFarma, dat met zijn hooggekwalifi­ceerd personeel een groot potentieel biedt om nieuwe producten te ontwikkelen.

Het bedrijf heeft 20.785 voltijdskrachten in dienst onder wie 7.002 acade­mici, 4.700 technici, 354 wetenschappers met een doctors- en 1.374 met een doctorandustitel. Iets meer dan 2.000 mensen zijn tijdelijk verbonden aan BioCubaFarma of leveren wetenschappelijk advies. De Speciale Ontwikkelings­zone van Mariel zal ook het vestigen van fabrieken die de ontwikkeling van BioCubaFarma bevorderen en meer werkgelegenheid voor de Cubanen scheppen stimuleren.

Aan het eind van het interview duidde Dr. Fernández op het grote potentieel van het nieuwe bedrijf en op het belang ervan voor de Cubaanse economie. Hij herhaalde dat het personeel de ambitie heeft om van BioCubaFarma de belangrijkste factor in de wetenschappelijke ontwikkeling en de economische groei op Cuba te maken en dat het bedrijf een nog belangrijker bijdrage moet leveren aan de kwaliteit van het leven van de bevolking. “Op deze manier,” zei Dr. Fernández, “maken we Fidel’s woorden van 15 januari 1960 waar, toen hij zei dat de toekomst van ons land noodzakelijkerwijs een toekomst van wetenschappers moet zijn.”

Bron: Granma, 26 februari 2014, vertaling Frans Willems.

Fonds voor de genezing van de voet van Willem Veldhoven

20151003_124123Willem heeft diabetes type 1 (en moet daarvoor insuline spuiten). Nu wil de wond aan zijn voet maar niet genezen. Eind september werd zijn grote teen geamputeerd omdat ook het bot was aangetast.

Maar herstel na de operatie gaat uiterst moeizaam. Met deze erfelijke aandoening wil Willem niet het lot van zijn oudere broer volgen.(overleden)

Via vrienden op Cuba, die zijn toestand voorlegden aan artsen, kreeg hij te horen dat daar het middel Heberprot-Pontwikkeld is, waarmee ze prima resultaten bereiken voor diabeten met open wonden.

Op Wikipedia kan je je laten informeren over dit op Cuba ontwikkelde middel Heberprot-P, dat al in heel veel landen gebruikt wordt, maar helaas nog niet in de Hollandse ziekenhuizen bekend is.Naamloos

Een buitenkans, dat Willem zo goed bekend is met Cuba, in al de jaren, dat hij zich voor dat land inzet.

 Hij kan nu met zijn voet niet werken (en biologische producten op de markten verkopen) en met alleen zijn AOW heeft hij niet het geld voor een ticket -in december heen, en 2 maanden later terug.

Als wij nu twaalf donateurs vinden die elk 100 euro willen schenken, dan kan Willem een ticket kopen en op Cuba genezen.
Ik ben een oude bekende/vriendin van Willem, en heb hem mijn steun toe gezegd.
Als je hier aan wilt bijdragen, dan graag je toezegging nog voor het einde van dit jaar.
En het geld, onder vermelding “fonds voor voet Willem” ,kan je overmaken of op mijn rekening op naam van Pau A.Voute op rekening nummer NL56 INGB 000 505 5428, of direct op de rekening van Willem: WJM Veldhoven, NL15 INGB 0700 985964 .

Wij zullen je op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Vriendelijke groeten, ook namens Willem, Pau Voûte.

 pauvoute@xs4all.nl
wvcuba@hotmail.com
zie ook www.holandaprocuba.nl
Tel 0650994645

De nieuwste ontwikkelingen

Bio-Fair-Trade_nov_2015_flyer-1Bio-Fair-Trade_nov_2015_flyer-2

 

 

 

 

 

 

 

 

De pakketten zijn wisselend samengesteld en bevatten  onder andere honing, olijfolie, wijn, jam, ahornsiroop, chocolade, appelcider,  mosterd en mayonaise, alles biologisch natuurlijk. Er is ook een speciaal pakket met Cubaanse Rum.
Bij vijf pakketten of meer stellen in overleg met u het pakket samen.

Een Bio-Fairtrade Voedselpakket is het perfecte kerstpakket, met kwaliteitsspullen en u steunt tegelijkertijd het Cubaanse volk. Recentelijk zijn er door de VS allerlei beloftes gedaan over het opheffen van de handelsboycot, maar het is in wezen nog steeds van kracht. Dus zo lang de boycot nog steeds van kracht is, heeft het Cubaanse volk uw steun nodig.

Gelukkig weer terug

20151003_124123Willem even op Krukken. Na een verblijf van een kleine week in het ziekenhuis ben ik weer paraat. De Marktkraam moet bijgevuld worden! Dus hup ernaar toe.

Dit is een voorbeeld van een Bio-Fair-Trade-Food pakket,
al vanaf 25 euro.
Het hele jaar door20151003_125341 te bestellen, als leuk cadeau, voor een speciaal moment, ook zelf samen te stellen.
Vanaf 5 pakketten worden ze gratis thuis bezorgd.

Deze producten zijn te koop in Jouw Marktkraam, Ophelialaan 151, Aalsmeer (tegenover de Jumbo).

PS 10% van de verkoop gaat naar het MicroKrediet Project voor Cuba.