Verklaring van de Revolutionaire Regering

20190828_lastunas2Cuba laat zich niet intimederen door de aanscherping van de blokkade

De revolutionaire regering van de Republiek Cuba keurt maatregelen die de VS op 4 juni heeft
aangekondigd met klem af. Hiermee wordt de economische blokkade herbevestigd die Cuba al 60 jaar is
opgelegd ten koste van de cubaanse economie. Volgens berekeningen uit 2018 bedraagt het verlies van
Cuba hierdoor zo’n 134 miljard dollar in huidige prijzen en komt het meer in de buurt van 933 miljard als
je rekening houdt met de waardevermindering van de dollar ten opzichte van de waarde van goud op de
internationale markt.
Op basis van de huidige informatie wordt verwacht dat deze aanscherping, die per 5 juni van kracht zal
worden, zal leiden tot een uitbreiding van de restricties voor Amerikaanse burgers die naar Cuba willen
reizen. Daarnaast zal er sprake zijn van een absoluut verbod voor alle soorten boten uit de Verenigde
Staten en geldt er voor cruiseschepen per onmiddellijke ingang een verbod om ons land te bezoeken.
Het onderliggende doel is nog altijd om Cuba te dwingen politieke concessies te doen. Het middel dat
hiervoor wordt gebruikt is de verstikking van de economie en het benadelen van de bevolking. In dit
specifieke geval beogen de maatregelen ook te voorkomen dat het Amerikaanse volk de Cubaanse
realiteit onder ogen komt, omdat dit afbreuk zou doen aan het beeld dat van ons land gecreeerd wordt
dmv lasterlijke propaganda.
Het zijn acties die geen rekening houden met de mening van de meerderheid van de Amerikanen, die
wel degelijk de wens hebben om Cuba te leren kennen envrij te kunnen reizen. Dit blijkt uit het aantal
van maar liefst 650 duizend die ons in 2018 bezochten, naast nog eens half miljoen Cubanen die in de
Verenigde Staten wonen.
Op 17 april j.l. heeft de nationale veiligheidsadviseur John Bolton, tijdens een anti-Cubaans optreden te
kennen gegeven dat zijn regering zou aansturen op het beperken van niet-familie gerelateerde reizen
naar Cuba. Hierbij waren o.a. de huurlingen aanwezig die in de strijd bij bij Playa Giron zijn verslagen en
ook familieleden van de handlangers van de tirannie van Fulgencio Batista. Het is bekend dat deze
persoon erin geslaagd is het buitenlandse beleid van de Verenigde Staten over te nemen naar het
westelijk halfrond, wat een zeer grote bedreiging vormt voor de vrede en stabiliteit van de hele regio.
De Verenigde Staten streeft nog altijd de Monroe-doctrine na, waarmee ze de soevereine gelijkheid en
het recht op zelfbeschikking van elk land op het halfrond probeert te ontkennen.
De recente aanvallen op Cuba worden beargumenteerd met nieuwe voorwendsels. De meest beruchte
onder hen is de lasterlijke beschuldiging dat Cuba militair ingrijpt in Venezuela, een leugen die
publiekelijk en consequent is afgewezen door de Cubaanse regering.
Ze gaan zelfs zo ver om te suggereren dat Cuba bereid zou zijn de overtuigingen en principes te
verloochenen, die altijd voorop hebben gestaan in het buitenlands beleid van de cubaanse revolutie,
met het idee dat daarmee onderhandeld zou kunnen worden over de draconische en criminele
maatregelen van de economische blokkade.

De verbondenheid die Cuba voelt met de grondwettelijke president van Venezuela Nicolás Maduro
Moros, met de Bolivariaanse revolutie en de eenheid van haar leger en het volk, is niet
onderhandelbaar. De meer dan 20 duizend Cubaanse medewerkers die vrijwillig en onzelfzuchtig sociale
diensten verlenen in dat land, de meesten in de gezondheidssector, zullen daar blijven zolang het
Venezolaanse volk hen verwelkomt, samenwerkend met die zusternatie.
Voor Cubanen is verraad geen optie. Onze strijdlust is 150 jaar geleden begonnen toen we vochten voor
onze onafhankelijkheid. Sinds die eerste dag worden we continu geconfronteerd met de hegemonische
ambities van het Amerikaans imperialisme.
Cuba zal zich niet laten intimideren, noch afleiden van de essentiële en dringende taken van de
ontwikkeling van onze economie en de opbouw van het socialisme. Nauw verenigd, zullen we de meest
uitdagende tegenslagen het hoofd kunnen bieden. Ze kunnen ons niet verstikken of tegenhouden.

Havana, 5 juni 2019
Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Cuba

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.