Doelstellingen Holanda pro Cuba

Doel stellingen van Stichting Holanda Pro Cuba. (sedert 1997 ) Wat wij deden en doen voor Cuba, is altijd in de geest van de Cubaanse Revolutie. Over de hele wereld, zijn Cubaanse artsen, leraren, landbouwkundigen, werkzaam en komen in actie wanneer er een beroep op hen wordt gedaan. Zoals nu, Cubaanse artsen in verschillende landen helpen om de Corona Virus te bestrijden. Als er één land is dat al 60 jaar zijn internationale plicht doet om hulp te bieden waar dat nodig is, dan is het Cuba wel. Mede daarom is het belangrijk om de mensen hier te blijven informeren over wat Cuba als kleine natie voor de wereld doet en heeft gedaan. Hier in het Westen weten veel mensen niet dat Mandela zijn vrijlating te danken heeft aan Cuba en dat Mandela zijn eerste reis naar Cuba boekte, om Fidel en het Cubaanse volk te bedanken voor zijn  vrijheid en dat van : “Zuid-Afrika” …..! De bestrijding van de illegale, criminele en onmenselijke economische blokkade, die de Verenigde Staten van Amerika tegen Cuba voert,  blijft zeer belangrijk. Met positieve energie blijven wij ons inzetten, voor de opheffing van deze illegale blokkade tegen Cuba en we roepen alle politieke partijen in Nederland en Europa op om samen te werken, door de nieuwe Amerikaanse president “Joe Biden” en vice-president “Kamala Harris” ervan te overtuigen dat het Nu tijd is om een einde te maken aan de onrechtvaardige blokkade tegen Cuba. Willem Guillermo Veldhoven.(Oprichter en voorzitter van stichting Holanda Pro Cuba. (sedert 1997).   Lo que nosotros (Holanda Pro Cuba) hacemos por Cuba está siempre en el espíritu de la Revolución Cubana.En todo el mundo, los médicos, agrónomos, profesores y cooperantes cubanos acuden cuando se les llama.Al igual que ahora, los médicos cubanos en varios países están ayudando a luchar contra el Corona Virus.Si hay un país que lleva 60 añumpliendo con su deber internacional de ofrecer ayuda donde se necesita, es Cuba.Es en parte por esta razón que es importante seguir informando a la gente de aquí sobre lo que Cuba, como pequeña nación, hizo y hace por el mundo. Aquí en Occidente, mucha gente no sabe que Mandela debe su liberación a Cuba y que Mandela reservó su primer viaje a Cuba para agradecer a Fidel y al pueblo cubano su libertad y la de toda: “Sudáfrica” …..  Sigue siendo muy importante luchar contra el ilegal, criminal e inhumano bloqueo económico … lees meer

Reactie Holanda pro Cuba

Reactie van Holanda Pro Cuba op de schaamteloze, valse en leugenagtige beschuldiging van de VS van Amerika tegen Cuba . Wij wijzen de Amerikaanse laster tegen Cuba af door het land op te nemen opde lijst van staten die het terrorisme steunen. De Verenigde Staten liegen en hebben geen bevoegdheid om Cuba aan te wijzenals staatssponsor van het terrorisme. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maakt illegale lijstenwaarin het godslastert over soevereine en vreedzame landen als Cuba, die niet buigen voor hun hegemonie; het is bekend dat het doel is om politieke en economische dwang uit te oefenen en de criminele blokkade tegen het Cubaanse volk en de Cubaanse regering aan te scherpen. Wij veroordelen en verwerpen de acties van de in diskrediet gebrachteAmerikaanse regering tegen Cuba, die probeert de normalisering van debetrekkingen tussen beide landen te belemmeren. Als er lijsten zouden zijn van de landen met de grootste solidariteit, zoudie lijst worden aangevoerd door Cuba. Duizenden Cubaanse families hebben slachtoffers gehad of hun leden zijn gehandicapt geraakt door terroristische aanslagen die met toestemming van de Amerikaanse regering tegen hen zijn gepleegd. Willem Veldhoven Oprichter en Voorzitter van Stichting Holanda Pro Cuba.   Reacción de la Fundación Holanda Pro Cuba a la desvergonzada y falsaacusación de los Estados Unidos de América contra Cuba. Rechazamos las calumnias de los Estados Unidos contra Cuba al incluir al país en la lista de Estados que apoyan el terrorismo. Los Estados Unidos mienten y no tienen autoridad para designar a Cuba como un Estado patrocinador del terrorismo. El Departamento de Estado de EE.UU hace listas ilegales en la que blasfema contra países soberanos y pacíficos como Cuba, que no se someten a suhegemonía; se sabe que el objetivo es ejercer una coacción política yeconómica y recrudecer el criminal bloqueo contra el gobierno y el pueblo cubano. Condenamos y rechazamos las acciones del desacreditado gobierno de losEstados Unidos contra Cuba, que buscan impedir la normalización de las relaciones entre los dos países. Si hubiera listas de los países más solidarios, esa lista estaría encabezadapor Cuba. Miles de familias cubanas han sido víctimas o sus miembros han quedadodiscapacitados por los ataques terroristas llevados a cabo contra ellos con la autorización del gobierno de los Estados Unidos. Países Bajos, 13 de enero de 2021.Willem Veldhoven Fundador y Presidente de la Fundación Holanda Pro Cuba.  

Brief aan mevrouw Marijnissen

      Goede Morgen, Mevrouw Marijnissen, Net als maanden geleden hoorde ik gisteren opnieuw een directeur van een ziekenhuis zeggen:De bedden en plekken is niet het probleem,, dat kunnen we opschalen en is te organiseren. Maar bekwaam personeel, om de overbelaste Medici en Verpleegkundige, bij te staan, daar trek je niet even geen blik van open.Nu met de als maar toegenomen stijging van de Corona besmetting en de druk op het ziekenhuispersoneel, die al zwaar overbelast zijn, wil ik u voorstellen om  de hulp in te roepen van Cubaanse artsen en verpleegkundigen. Zij hebben ervaring met het bestrijden van epidemieën en zijn al eerder in verschillende delen van de wereld, actief geweest, om op uitnodiging van overheden, hun kennis en kracht, te leveren ter genezing van ziektes en epidemieën. ( in maart , aan Italië, zie website Cubaanse artsen helpen patiënten in het buitenland:  www.holandaprocuba.nl  Journaal bericht). Als tweede punt wil ik u vragen, of u met medestanders in de tweede kamer, nu eindelijk een einde wil maken, aan de onmenselijke blokkade  van de VS van Amerika tegen het Cubaanse volk. Deze onwettige blokkade duurt al 60 jaar en in  de laatste vergadering van de VN was er een zo grootst mogelijke meerderheid, die de VS veroordeelde, maar weer sprak Amerika het veto recht uit en bleef de blokkade voortduren, zelfs onder Trump werd de blokkade verder aangescherpt.Mevrouw Marijnissen, wilt u deze twee punten op de agenda zetten, zowel hier in ons parlement als in het  Europese parlement in Brussel.Op onze website ziet u veel informatie over deze twee thema’s .(www.holandaprocuba.nl). Hartelijke groet, Willem Veldhoven, voorzitter van Stichting Holanda Pro Cuba. (sedert 25-07-1997) Buenos días, Sra. Marijnissen, Al igual que hace meses, ayer escuché a un director de un hospital decir nuevamente: Las camas y el espacio no son el problema, podemos ampliar eso y se puede organizar, pero personal capacitado para ayudar a los ya sobrecargados médicos y la enfermeras, no los consigues abriendo una lata en un pestañazo. Ahora, con el aumento cada vez mayor de la contaminación de Corona y la presión sobre el personal médico, los cuales de por sí ya están muy sobrecargados, me gustaría sugerirle que solicite la ayuda de médicos y enfermeras cubanos.Ellos tienen experiencia en la lucha contra epidemias y han estado en diferentes partes del mundo, de forma activa, por invitación de los gobiernos, para entregar sus conocimientos y fuerza laboral para curar enfermedades y epidemias (en marzo, en Italia, ver … lees meer

Bericht van de Cubaanse Ambassade

 Interventionist actions against Cuba intensify Since last week, partial views of some events that have occurred in the capital of Cuba carried out by some young people, artists by profession in some cases and others that are considered as such have been reported in the press and on social networks. The facts refer to the arrest of a Cuban citizen, who committed an offence of contempt to the Police and therefore he disrespected the current criminal law. Said citizen was sentenced to 8 months of deprivation of liberty by trial, in accordance with the guarantees of due process for this kind of felony. What has been tried to qualify as an arbitrary detention for media propaganda. No more than 15 people, who claim to be artists, who in turn have proven ties with the US Embassy in Havana, met in a private house in the San Isidro neighborhood, in the Cuban capital to sue the revocation of the sanction imposed on the aforementioned citizen and for this, some of these people alleged to start a hunger strike. The meeting of these people in this house was complicated with the entrance of a citizen who arrived by air from abroad and went to the aforementioned house in the San Isidro neighborhood and did not observe the sanitary protocol to prevent the spread of COVID- 19, such rules which are in force in the country. In this way he recklessly exposed the possible spread of the virus to these people. In view of which, the law enforcement authorities, last Thursday, November 26, had to act and evict the group of people from this house to demand compliance with said Protocol, in accordance with current law. On Friday, November 27, around 150 people, mostly young people from the artistic sector or related to this sector, went to the headquarters of the Ministry of Culture to demand the immediate attention of its Minister. These people, composed by a very diverse group and with different motivations, some of them in support of the revocation of the sanction imposed on the aforementioned citizen for offence of contempt to the Police. Others, with other demands related to the exercise of their artistic activity in the country and their freedom of expression, others in support to the participants in the alleged hunger strike. Representatives of these people, who went to the Ministry of Culture, were received at its … lees meer

Dear Friends

Dear friends  ICAP, the Cuban Institute of Friendship with the Peoples, has invited us to convey to the friends of Cuba, particularly those living in Europe that there is a continental campaign to demand the end of the Blockade imposed by the US against Cuba, for you evaluate the possibility to joint to this important initiative.  This campaign: #UnblockCuba was launched by solidary friends in Germany (NETZWERK), in coordination with the German newspaper JUNGUE WELT, and aims to involve solidarity organizations and friends of Cuba in Europe, to carry out actions and promotion in favor of lifting the Blockade.  The campaign will extend until May 2020 when the Cuban resolution against the blockade will be presented at the UN General Assembly.  A website has been created for this campaign: https://www.unblock-cuba.org where information is published and promotional posters are available.  (The campaign contemplates collecting donations $, but that is Not what interests us most from the Dutch friends).  It would be important for the people of Cuba if friends from the Netherlands could also join this continental campaign against the inhumane blockade.  Support for the campaign could be of various kinds, for example some declaration of support, and/or actions to publicize the activities of the campaign ect.  If you have the will to echo from the Netherlands the campaign #UnblockCuba, we would appreciate it if you could send an email to the following recipients:  director.europa@icap.cu aktionsbuero@jungewelt.de kommunikation@jungewelt.de cultcu@xs4all.nl We attached for your consideration some ideas for the email you can send.  Thank you for your traditional support and solidarity with Cuba!  Warm regards,  Yadira & Willem Guillermo Veldhoven. www.holandaprocuba.nl

Brief van de Cubaanse Ambassade

Brief van de Cubaanse Ambassade ter ondersteuning van de strijd tegen de onmenselijke Blokkade van Amerika tegen Cuba Dear friends ICAP, the Cuban Institute of Friendship with the Peoples, has invited us to convey to the friends of Cuba, particularly those living in Europe that there is a continental campaign to demand the end of the Blockade imposed by the US against Cuba, for you evaluate the possibility to joint to this important initiative. This campaign: #UnblockCuba was launched by solidary friends in Germany (NETZWERK), in coordination with the German newspaper JUNGUE WELT, and aims to involve solidarity organizations and friends of Cuba in Europe, to carry out actions and promotion in favor of lifting the Blockade. The campaign will extend until May 2020 when the Cuban resolution against the blockade will be presented at the UN General Assembly. A website has been created for this campaign: https://www.unblock-cuba.org where information is published and promotional posters are available.   (The campaign contemplates collecting donations $, but that is Not what interests us most from the Dutch friends).   It would be important for the people of Cuba if friends from the Netherlands could also join this continental campaign against the inhumane blockade.   Support for the campaign could be of various kinds, for example some declaration of support, and/or actions to publicize the activities of the campaign ect. If you have the will to echo from the Netherlands the campaign #UnblockCuba, we would appreciate it if you could send an email to the following recipients: director.europa@icap.cu aktionsbuero@jungewelt.de kommunikation@jungewelt.de cultcu@xs4all.nl We attached for your consideration some ideas for the email you can send. Thank you for your traditional support and solidarity with Cuba! Warm regards, Yadira  

Van de Cubaanse Ambassade

Press Release of the Embassy of the Republic of Cuba in the Kingdom of the Netherlands on the Report presented by Cuba on resolution 74/7 of the United Nations General Assembly, “Necessity of ending the economic, commercial and financial blockade imposed by the United States of America against Cuba”. The Report covers the period from April 2019 to March 2020, marked by a serious setback in the bilateral relations between Cuba and the United States and a progressive tightening of the economic, commercial and financial blockade. The Embassy would like to highlight that examples of tightening of US blockade during this period are the numerous regulations and provisions issued by the U.S. government against Cuba reached unprecedented levels of hostility. The possibility to bring claims under Title III of the Helms Burton Act in the US tribunals; the increased prosecution of Cuban financial and commercial transactions; the prohibition of flights from the USA to the provinces of Cuba, except for Havana; the intimidations of companies that send fuel supplies to Cuba, and campaign to discredit Cuban Medical Cooperation Programs, among others examples. Actions and sanctions adopted by the US government are particularly alarming in 2019 with the imposition of 90 coercive economic measures against Cuba, and the monitoring ships and shipping companies that transport fuel to the Island. In this regards, were adopted illegal sanctions against 27 companies, 54 vessels and 3 individuals linked to the commercial sector. Penalty  to 12 American and third country entities for violating regulations from the Office of Foreign Control (OFAC) were imposed, which in total exceeds 2.4 billion dollars, and application of the Helm-Burton Act as a mechanism for illegal pressure against third countries, their governments and companies. The effect and obstacles provoked by the US blockade against the economic development that Cuba is building in a sovereign manner are clear and quantifiable. No sector of the Cuban economy escapes the effects of the blockade, even the Cubans living abroad cannot carry out transactions normally, just because they have Cuban nationality. The accumulated damage over almost six decades of implementation of this policy amounts to USD 144,413,400,000. Taking into account the depreciation of the dollar against the value of gold on the international market, the blockade has caused quantifiable damages of over USD 1,098,008,000,000. This value represents a growth of 19 percent over the previous period, as a result of the increase in the price of gold … lees meer

Cuba Va, Camilo

Es cierto que aquella tarde de octubre nos robó para siempre al hombre, pero nos dejó al héroe y a su recuerdo entrañable, ese que ya estaba tallado en las esencias de la Revolución, y al que hoy decimos: ¡Cuba va bien, Camilo! Autor: Mailenys Oliva Ferrales | internet@granma.cu 28 de octubre de 2020 01:10:05 Foto: Ilustrativa Hay un hombre de pueblo que la Patria no deja morir nunca, porque se volvió huella perenne en cada retazo de suelo por el que transitó. Un hombre que vive con su ejemplo eternamente entre los suyos. En ese hombre va la dignidad de un país que lo honra a diario con la defensa de su soberanía. Es la mejor manera de no dejar partir al Comandante del carisma inmenso y del arrojo, al compañero de cien batallas, al Señor de la Vanguardia, al guerrillero legendario… al Camilo nuestro. Nuestro, porque se ganó el cariño de una nación desde el sacrificio personal, la sencillez, la transparencia de su sonrisa franca, y desde una personalidad intachable forjada en los días de guerra y durante los escasos meses que acompañó a la Revolución después del triunfo. Nuestro, porque Camilo fue más que un rebelde y expedicionario del yate Granma, más que el amigo incondicional del Che y el hombre de confianza de Fidel, fue más que el líder de la Columna 2 Antonio Maceo, o el Héroe de Yaguajay; Camilo fue, es y será «la imagen de un pueblo» que encontró, en este joven de 27 años, la estirpe de un revolucionario apegado al honor, a la verdad y a una sensibilidad muy suya, que le ganó el afecto colectivo. Legó no solo su sentido del deber y del humor en medio de la lucha, sino su respeto y compañerismo en la guerrilla, donde compartió comida y hamaca, y fue capaz de exigir que atendieran a un herido antes que a él, aun cuando, también, tenía balas en el cuerpo. Su historia nos habla del guerrero completo que no taladró a tiros un cuartel batistiano porque, dentro, había una niña; que le dio su dinero a unos jóvenes rebeldes para que no fueran con las manos vacías a ver a sus madres, y que amó a la cultura como a la Patria misma, siendo el primero en sacar el ballet del teatro para llevarlo a las montañas, y el promotor del primer documental en Revolución, … lees meer

Brief aan de SP

 Goedendag, Al vele jaren ben ik lid van de S.P. ( lid nummer 774991). Tevens ben ik vele jaren actief met Cuba en heb op 15 07-1997 Stichting Holanda Pro Cuba opgericht. Als u op de website zou willen kijken dan heeft u een indruk van wat ik en we (familie en vrienden),de afgelopen jaren voor Cuba hebben gedaan. Op dit moment is het van levensbelang om het als maar door woekerende Coronavirus, onder controlete krijgen. Mijn ervaring op Cuba heeft mij geleerd dat daar de medische gezondheid zorg,op een zeer hoog peil staat en Cuba.In heel haar geschiedenis, (vanaf de Revolutie, in 1959),enal 60 jaar lang, aan andere landen, hulp biedt, bij het bestrijden van epidemieën en ander soort rampen. Onlangs stuurde Cuba nog medische hulp aan Italië, in de periode dat daar een brandhaard aanCorona Virus was uitgebroken. ( dit op verzoek van de Italiaanse regering). Informatie over deze hulp en het werk van stichting HPC,  vindt u op www.holandaprocuba.nl Ik  verzoek u deze brief, aan Mevr. Marijnisse en haar fractiegenoten en alle leden van de SP,toe te sturen, zodat er in tijden van crisis, vanuit de regering, een beroep op Humanitaireen Medische hulp aan Cuba kan worden gedaan. Met vriendelijke groet,Willem Veldhoven, oprichter en voorzitter van Stichting Holanda Pro Cuba.06-50994645.   Hola, Desde hace muchos años soy miembro del SP (número de miembro 774991). También he estado activo con Cuba durante muchos años y fundé la Fundación Holanda Pro Cuba el 15 de julio de 1997. Si visita nuestro sitio web, tendrá una impresión de lo que yo y nosotros (familiares y amigos) hemos hecho por Cuba en los últimos años. Por el momento, es de vital importancia tener bajo control el siempre desenfrenado Coronavirus. Mi experiencia me ha enseñado que la atención médica en Cuba es de muy alto nivel. Cuba a lo largo de su historia (desde la Revolución, en 1959), y durante 60 años, ha estado ayudando a otros países a combatir epidemias y otros desastres. Cuba envió recientemente ayuda médica a Italia, durante el período en que se produjo un gran brote del Corona Virus, esta ayuda por petición del gobierno italiano. La información sobre esta ayuda y el trabajo de la fundación HPC se puede encontrar en www.holandaprocuba.nl. Le solicito que envíe esta carta a la Sra. Marijnisse y a sus compañeros de partido y a todos los miembros del SP, para que en tiempos de crisis, se le pida a … lees meer